Client: Biệt Thự Chị Chi

Location: Vũng Tàu

Build Year: 2022

Area: 1058.5 m2