THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT

Thể loại Nhà phố (mặt tiền < 7m) Biệt thự nhà hàng, Showroom Công trình khác
Đơn giá (đ/m2) 300.000đ 380.000đ Thỏa thuận

 

Các chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ BAO GỒM:

 • Phối cảnh 3D ngoại thất
 • Phối 3D cảnh nội thất (không gian lớn hơn 12m2)
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ triển khai nội thất
 • Hồ sơ thiết kế kết cấu
 • Hồ sơ thiết kế điện, điện thoại, truyền hình cab, internet ADSL/WIFI, mạng LAN, camera quan sát
 • Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước
 • Giám sát quyền tác giả (*)

Lưu ý:

 • Miễn phí lập hồ sơ và xin phép xây dựng trong trường hợp khu đất thuộc diện phải xin phép xây dựng.
 • Bản vẽ triển khai nội thất không bao gồm thiết kế chi tiết các mẫu bàn ghế, tủ, giường và các vật dụng khác.
 • (*) Giám sát quyền tác giả: Quý khách vui lòng báo trước nội dung cần giám sát 24h.

– Giám sát kết cấu
– Giám sát kiến trúc
– Các đợt giám sát kết cấu quý khách vui lòng báo trước 24h
– Vẽ bản vẽ làm chủ quyền nhà (miễn phí)
*Trong trường hợp do nhu cầu bên A cần tiến hành gấp, hồ sơ được bàn giao thành nhiều giai đoạn theo thỏa thuận giữa 2 bên.
A1. Tư vấn khái quát:
– Nhu cầu của khách hàng
– Phong thủy, quy hoạch, nền đất
– Các phong cách kiến trúc
 
A2. Ký hợp đồng thiết kế:
 
A3. Lên phương án sơ phác:
– Khảo sát hiện trạng
– Mặt bằng bố trí
– Phối cảnh
 
 
No
 
B1. Lên phối cảnh nội thất 3D
(Ảnh màu từng phòng)
No
– Kết cấu
– Điện, nước
– Dự toán phần thô (bằng phần mềm riêng)
 
 
 

– Giao bản XPXD (nếu cần
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
Thể loại Nhà phố (mặt tiền < 7m) Biệt thự nhà hàng, Showroom Công trình khác
Đơn giá (đ/m2) 300.000đ 380.000đ Thỏa thuận

 

Các chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ BAO GỒM:

 • Phối cảnh 3D ngoại thất
 • Phối 3D cảnh nội thất (không gian lớn hơn 12m2)
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ triển khai nội thất
 • Hồ sơ thiết kế kết cấu
 • Hồ sơ thiết kế điện, điện thoại, truyền hình cab, internet ADSL/WIFI, mạng LAN, camera quan sát
 • Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước
 • Giám sát quyền tác giả (*)

Lưu ý:

 • Miễn phí lập hồ sơ và xin phép xây dựng trong trường hợp khu đất thuộc diện phải xin phép xây dựng.
 • Bản vẽ triển khai nội thất không bao gồm thiết kế chi tiết các mẫu bàn ghế, tủ, giường và các vật dụng khác.
 • (*) Giám sát quyền tác giả: Quý khách vui lòng báo trước nội dung cần giám sát 24h.

– Giám sát kết cấu
– Giám sát kiến trúc
– Các đợt giám sát kết cấu quý khách vui lòng báo trước 24h
– Vẽ bản vẽ làm chủ quyền nhà (miễn phí)
*Trong trường hợp do nhu cầu bên A cần tiến hành gấp, hồ sơ được bàn giao thành nhiều giai đoạn theo thỏa thuận giữa 2 bên.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ
A1. Tư vấn khái quát:
– Nhu cầu của khách hàng
– Phong thủy, quy hoạch, nền đất
– Các phong cách kiến trúc
 
A2. Ký hợp đồng thiết kế:
 
A3. Lên phương án sơ phác:
– Khảo sát hiện trạng
– Mặt bằng bố trí
– Phối cảnh
 
 
No
 
B1. Lên phối cảnh nội thất 3D
(Ảnh màu từng phòng)
No
– Kết cấu
– Điện, nước
– Dự toán phần thô (bằng phần mềm riêng)
 
 
 

– Giao bản XPXD (nếu cần

Các chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

Thành phần hồ sơ thiết kế bao gồm:

 • Phối cảnh 3D ngoại thất
 • Phối 3D cảnh nội thất (không gian lớn hơn 12m2)
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ triển khai nội thất
 • Hồ sơ thiết kế kết cấu
 • Hồ sơ thiết kế điện, điện thoại, truyền hình cab, internet ADSL/WIFI, mạng LAN, camera quan sát
 • Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước
 • Giám sát quyền tác giả (*)

Lưu ý:

 • Miễn phí lập hồ sơ và xin phép xây dựng trong trường hợp khu đất thuộc diện phải xin phép xây dựng.
 • Bản vẽ triển khai nội thất không bao gồm thiết kế chi tiết các mẫu bàn ghế, tủ, giường và các vật dụng khác.
 • (*) Giám sát quyền tác giả: Quý khách vui lòng báo trước nội dung cần giám sát 24h.
A1. Tư vấn khái quát:
– Nhu cầu của khách hàng
– Phong thủy, quy hoạch, nền đất
– Các phong cách kiến trúc
 
A2. Ký hợp đồng thiết kế:
 
A3. Lên phương án sơ phác:
– Khảo sát hiện trạng
– Mặt bằng bố trí
– Phối cảnh
 
 
No
 
B1. Lên phối cảnh nội thất 3D
(Ảnh màu từng phòng)
No
– Kết cấu
– Điện, nước
– Dự toán phần thô (bằng phần mềm riêng)
 
 
 

– Giao bản XPXD (nếu cần
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

Các chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

Thành phần hồ sơ thiết kế bao gồm:

 • Phối cảnh 3D ngoại thất
 • Phối 3D cảnh nội thất (không gian lớn hơn 12m2)
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ triển khai nội thất
 • Hồ sơ thiết kế kết cấu
 • Hồ sơ thiết kế điện, điện thoại, truyền hình cab, internet ADSL/WIFI, mạng LAN, camera quan sát
 • Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước
 • Giám sát quyền tác giả (*)

Lưu ý:

 • Miễn phí lập hồ sơ và xin phép xây dựng trong trường hợp khu đất thuộc diện phải xin phép xây dựng.
 • Bản vẽ triển khai nội thất không bao gồm thiết kế chi tiết các mẫu bàn ghế, tủ, giường và các vật dụng khác.
 • (*) Giám sát quyền tác giả: Quý khách vui lòng báo trước nội dung cần giám sát 24h.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ
A1. Tư vấn khái quát:
– Nhu cầu của khách hàng
– Phong thủy, quy hoạch, nền đất
– Các phong cách kiến trúc
 
A2. Ký hợp đồng thiết kế:
 
A3. Lên phương án sơ phác:
– Khảo sát hiện trạng
– Mặt bằng bố trí
– Phối cảnh
 
 
No
 
B1. Lên phối cảnh nội thất 3D
(Ảnh màu từng phòng)
No
– Kết cấu
– Điện, nước
– Dự toán phần thô (bằng phần mềm riêng)
 
 
 

– Giao bản XPXD (nếu cần