VĂN PHÒNG TK DESIGN

Client : TK Design

Location : 15 Nguyễn Hới ,TP Vũng Tàu

Build Year : 2023

Area : 220 m2