HÌNH ẢNH THI CÔNG H HOUSE

Client: Anh Hiếu

Location: Lý Thái Tông, TP. Vũng Tàu

Build Year: 2022

Area: 387.5 m2