CHUNG CƯ GATEWAY

Client: Anh Đức

Location: Vũng Tàu

Build Year: 2020

Area: 73.9 m2