CHUNG CƯ SƠN THỊNH 1

Client: Cô Khuyên

Location: TP. Vũng Tàu

Build Year: 2021

Area: 75 m2