ĐỊA ĐẠO HẮC DỊCH SÔNG XOÀI

Client: ĐỊA ĐẠO HẮC DỊCH SÔNG XOÀI

Location:  Tân Thành – Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2

ĐỊA ĐẠO HẮC DỊCH SÔNG XOÀI

Client: ĐỊA ĐẠO HẮC DỊCH SÔNG XOÀI

Location:  Tân Thành – Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2