HỆ THỐNG PIN NLMT HỒ CÔN ĐẢO

Client:HỆ THỐNG PIN NLMT HỒ CÔN ĐẢO

Location: Côn Đảo,Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2

HỆ THỐNG PIN NLMT HỒ CÔN ĐẢO

Client:HỆ THỐNG PIN NLMT HỒ CÔN ĐẢO

Location: Côn Đảo,Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2