KHU THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

Client: KHU THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

Location: Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2

KHU THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

Client: KHU THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

Location: Vũng Tàu

Build Year: 2018

Area: 100m2