NHÀ CHÚ LIÊM

Client: Chú Liêm

Location: Huyền Trân Công Chúa ,TP Vũng Tàu

Build Year: 2023

Area: 185 m2