NHÀ CHỊ ĐÀO

Client: Chị Đào

Location: TP. Vũng Tàu

Build Year: 2021

Area: 321.87 m2