NHÀ CHỊ LÀI

Client: Nhà Chị Lài

Location: Khu Chí Linh,Vũng Tàu

Build Year: 2019

Area: 300.25 m2