NHÀ CHỊ LÀI

Client: Nhà Chị Lài

Location: Khu Chí Linh,Vũng Tàu

Build Year: 2019

Area: 300.25 m2

NHÀ ANH TÍN

Client: Nhà Anh Tín

Location: Khu Chí Linh,Vũng Tàu

Build Year: 2019

Area: 300.25m2