NHÀ CHỊ LIÊN

Client: Nhà Chị Liên

Location: Trần Phú, TP. Vũng Tàu

Build Year: 2020

Area: 217 m2

NHÀ CHỊ LIÊN

Client: Nhà Chị Liê,

Location: Trần Phú, TP. Vũng Tàu

Build Year: 2020

Area: 217 m2