NHÀ CHỊ THẢO

Client: NHÀ CHỊ THẢO

Location: Vũng Tàu

Build Year: 2020

Area: 225.4 m2