NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Client: NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Location: ,Côn ĐảoVũng Tàu

Build Year: 2019

Area: 100m2

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Client: NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Location: ,Côn ĐảoVũng Tàu

Build Year: 2019

Area: 100m2