SHOPHOUSE TOÀN

Client: Anh Toàn

Location: Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Build Year: 2022

Area: 430 m2