SHOPHOUSE TOÀN

Client : Em Toàn

Location : Phước Tỉnh ,Bà Rịa – Vũng Tàu

Build Year : 2022

Area : 435 m2