SHOPHOUSE TOÀN

Client : anh Toàn

Location : Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Build Year : 2022

Area : 430 m2