BIỆT THỰ A. THẠCH

Client : Anh Thạch

Location : Huyền Trân Công Chúa ,TP Vũng Tàu

Build Year : 2023

Area : 435 m2