VĂN PHÒNG ANH LỢI

Client: Văn phòng Anh Lợi

Location: Phạm Hùng, Tp Bà Rịa

Build Year: 2019

Area: 810 m2