H HOUSE

Client : Anh Hiếu

Location : Lý Thái Tông ,TP Vũng Tàu

Build Year : 2022

Area : 387.5 m2