VĂN PHÒNG TK DESIGN

Client: TK Design

Location: 15 Nguyễn Hới, TP. Vũng Tàu

Build Year: 2023

Area: 200 m2