CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

ĐỊA ĐẠO HẮC DỊCH SÔNG XOÀI

Tân Thành, Vũng Tàu

HỆ THỐNG PIN NLMT ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA

Biên Hòa, Đồng Nai

HỆ THỐNG PIN NLMT HỒ CÔN ĐẢO

Côn Đảo, Vũng Tàu

HỆ THỐNG PIN NLMT VP ĐL VĨNH LONG

Vĩnh Long

KHU A ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Nguyễn Thông, Phan Thiết

KHU B ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Nguyễn Thông, Phan Thiết

KHU LIÊN KẾ MARINA

Quận 7, Hồ Chí Minh

KHU LIÊN KẾ SƠN HÙNG

Vũng Tàu

KHU THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

Phú Mỹ, Vũng Tàu

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Côn Đảo, Vũng Tàu

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Trần Hưng Đạo, Vũng Tàu